Այս լուրը բոլոր նրանց համար է, ովքեր չունեն աշխատանք․ Կստանաք ամսեկան 256․000 դրամ, եթե․․․ Շտապեք

Advertisement

Վարչապետի աշխատակազմը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի որակի վարչության գլխավոր

մասնագետի (ծածկագիր՝ 06-Գ27-17.2-Մ1-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար: Վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի որակի վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 06-Գ27-17.2-Մ1-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող

պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://cso.gov.am/internal-external-competitions հղումով`

քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերը ՝ 1. դիմում (առցանց), 2.անձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսանկար (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցվում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսանկար), 3. բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի)

լուսանկար, 4. աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսանկար, 5. արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսանկար, 6. լուսանկար՝ 3X4 չափսի: Մրցույթի թեստավորման փուլը կանցկացվի 2022 թվականի նոյեմբերի 29-ին՝ ժամը 10:30-ին, ք. Երևան, Տերյան 89 հասցեում: Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին՝

ժամը 14:30-ին, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 1 հասցեում: Մրցույթի հարցազրույցի փուլը կանցկացվի «Հարցարան» ձևաչափով: Հիմնական աշխատավարձը 256623 ՀՀ դրամ է: Նշված պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, պարտաճանաչ, հավասարակշռված, գործնական, ունենա նախաձեռնողականություն և պատասխանատվության զգացում:

Advertisements
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: